Med kollektivtrafik till Norra Gubberogatan 32

Spårvagn:
1, 3, 6, 8 –> till Olskrokstorget (grön markör på kartan)

Buss:
17, 53 –> till Olskrokstorget (grön markör på kartan)
60 –> till Norra Gubberogatan (röd markör på kartan)

Västtrafiks hemsida