Tjänster

Vi hjälper till med …

Kalkyl och budget
Utförande av bygg- och produktionskalkyler och olika kostnadskalkyler under byggskedet.

Bygglov och bygganmälan
Ta fram underlag till och upprätta bygglov, bygganmälan och kontakt med stadsbyggnadskontoret.

Entreprenadupphandling
Upprättande av beskrivningar och anbudsinbjudan. Utvärdering och granskning av inkomna anbud. Upprättande av upphandlingsprotokoll och entreprenadavtal.

Projekt- och byggledning
Projektledning med ansvar för hela eller del av entreprenaden. Byggledning med planering och uppföljning av olika yrkesgruppers arbete.

Kontrollansvar
Ansvarig enligt Plan- & Bygglagen. Upprättande av kontrollplan och egenkontrollplaner för beställare och entreprenörer. Kontrollansvar K, Riksbehörighet, SP SITAC
Se Boverkets hemsida

Besiktning
Besiktning och kontroll av utfört arbete i alla skeden av byggprocessen. Såsom förbesiktning, slutbesiktning, särskild besiktning och garantibesiktning.

Fastighetsförvaltning
Upprättande av underhållsplaner och utförande av mätningar, kontroller, utredningar och analyser.

SBR Byggingenjörernas logga