Tjänster

Vi hjälper till med …

Kontrollansvar
Ansvarig enligt Plan- & Bygglagen. Upprättande av kontrollplan och egenkontrollplaner för beställare och entreprenörer. Kontrollansvar K, Riksbehörighet, SP SITAC
Se certifiering på RISE – certifikatnummer SC0431-11

Bygglov och bygganmälan
Ta fram underlag till och upprätta bygglov, bygganmälan och kontakt med stadsbyggnadskontoret.

Entreprenadupphandling
Upprättande av beskrivningar och anbudsinbjudan. Utvärdering och granskning av inkomna anbud. Upprättande av upphandlingsprotokoll och entreprenadavtal.

Besiktning
Besiktning och kontroll av utfört arbete i alla skeden av byggprocessen. Såsom förbesiktning, slutbesiktning, särskild besiktning och garantibesiktning.

Tidigare erfarenhet av, men tar inga nya uppdrag

Kalkyl och budget – Utförande av bygg- och produktionskalkyler och olika kostnadskalkyler under byggskedet.

Projekt- och byggledning – Projektledning med ansvar för hela eller del av entreprenaden. Byggledning med planering och uppföljning av olika yrkesgruppers arbete.

Fastighetsförvaltning – Upprättande av underhållsplaner och utförande av mätningar, kontroller, utredningar och analyser.

SBR Byggingenjörernas logga